Skolrådet

Vänge skola har haft ett skolråd sedan 2001. Skolrådet är en samarbetspartner för skolan. Genom skolrådet får vi fler engagerade vuxna kring eleverna och deras skolgång.

Skolrådet är inte ett beslutande organ och diskuterar inte enskilda elever, föräldrar eller personal. Skolrådet fungerar som en informationskanal mellan hem och skola samt är ett forum för att diskutera förslag och idéer i aktuella samverkansfrågor gällande hem och skola.

Protokoll 2022

22-10-11 (PDF, 99 KB)

Protokoll tidigare år

2020

20-02-04 (PDF, 50 KB)

2019

19-12-10 (PDF, 134 KB)
19-10-08 (PDF, 72 KB)
19-04-09 (PDF, 410 KB)
19-02-12 (PDF, 774 KB)

2018

2018-12-04 (PDF, 422 KB)
2018-10-09 (PDF, 1 MB)
2018-04-10 (PDF, 113 KB)
2018-02-06 (PDF, 518 KB)

2017

2017-11-28 (PDF, 468 KB)
2017-10-10 (PDF, 327 KB)
2017-04-03 (PDF, 427 KB)
2017-02-07 (PDF, 512 KB)

2016

2016-12-06
2016-10-04
 

 

 

Uppdaterad: