Skolrådet

Vänge skola har haft ett skolråd sedan 2001. I våra stadgar står det att skolrådet ”är ett organ för samråd och information mellan företrädare för föräldrar och skola i skolverksamhetsfrågor gällande Vänge skola inklusive förskoleklass samt skolbarnsomsorg.” I praktiken innebär detta att en representant från varje klass, två representanter från skolans personal och rektor träffas minst två gånger per termin. På mötena får vi bland annat information av rektor om vad som händer i skolan vad gäller ekonomi och planering, mm. Vi behandlar också olika frågor som kommit in från föräldrar och elever.  För att sammanfatta skolrådets uppdrag kan man säga att vi är ett bollplank för skolans personal, och en kanal där föräldrarna kan föra fram sina frågor och åsikter om skolan till alla som jobbar på eller har barn i Vänge skola.

Om du vill få en närmare inblick i skolans arbete med våra barn, delta i diskussionerna och vara med och påverka vårt arbete är du varmt välkommen att bli skolrådsrepresentant. Representanterna brukar väljas vid höstterminens första föräldramöte, men det går bra att bara dyka upp på våra möten också.

Protokoll
2016-10-04
2016-12-06
2017-02-07
2017-04-03 (PDF, 427 KB)

2017-10-10
2017-11-28

2018-02-06

2018-04-10
2018-10-09
2018-12-04 (PDF, 422 KB)

2019-02-12 (PDF, 774 KB)

2019-04-09 (PDF, 410 KB)

2019-10-08 (PDF, 72 KB)

Uppdaterad: