Skolkurator

Jag heter Josefin Sköld och arbetar som skolkurator här på Vänge skola. Jag finns på skolan måndagar och onsdagar.

Det innebär att jag arbetar med förebyggande och stödjande insatser i sociala och psykosociala frågor. Kuratorn är en del av elevhälsan.

Du som elev eller föräldrar kan komma till mig om det är någonting som ni känner oro över eller som känns jobbiga. Det kan gälla olika saker och det kan både vara stora och små bekymmer. Jag kan både ha enskilda samtal samt bedriva olika former av samtalsgrupper.

Jag kan även fungera som ett stöd i kontakten med andra verksamheter, myndigheter eller organisationer. Så som exempelvis socialtjänsten eller BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

För att komma i kontakt med mig är du välkommen att ringa, knacka på dörren, maila alt. prata med någon lärare eller annan personal på skolan som kan hänvisa er vidare till mig. Jag sitter i ett kontor som ligger vid skolexpeditionen.

Jag har tystnadsplikt.

Josefin Sköld

Kurator Josefin Sköld

Tel. 018-727 81 55

E-post: Josefin.Skold@uppsala.se

Uppdaterad: