Skolkurator

 

Hej!

Jag heter Frida och jag är skolkurator på Vänge skola och Börje skola.

Jag finns i Vänge måndagar, varannan onsdag (jämna veckor), varannan torsdag (ojämna veckor) samt fredagar. Jag är anträffbar samtliga dagar på mail eller telefon.  

Jag jobbar för att alla elever ska må så bra som möjligt under sin skolgång. Till mig kan man komma om eleven behöver prata med någon utomstående om saker som händer i skolan eller hemma och som i sin tur kan påverka elevens skolprestation. Det kan vara att man är arg, ledsen, stressad eller orolig över något.

Vid behov kartlägger jag elevens situation och samverkar med externa instanser såsom socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller ungdomsmottagningen.

Jag arbetar på individ- och gruppnivå, vilket betyder att jag träffar enskilda elever, föräldrar, grupper i klassen eller hela skolan.

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta ert barns lärare, eller mig direkt.

Med vänlig hälsning, Frida

Tel. 018-727 82 92

E-post: frida.vastamaki@uppsala.se

Uppdaterad: