Om Vänge skola

Om skolan

Till Vänge skola är alla elever välkomna. Idag går cirka 310 elever på skolan i årskurs F-6. Vi är en lugn och trygg skola där engagerade medarbetare utifrån höga förväntningar ger eleverna förutsättningar att nå högt ställda mål och känna glädje i att utvecklas. Vi skapar framåtanda genom engagemang och delaktighet. På Vänge skola ska alla elever få lyckas, deras bästa är vårt fokus. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vår väg till framgång utgår från vårt värdegrundsarbete. Vi är en KiVa-skola och genom ett tydligt och strukturerat arbete läggs grunden till en lugn och trygg skola. Välmående, trygga elever är avgörande för goda skolprestationer. Vårt fokus på tydliga kunskapsmål, goda relationer och höga förväntningar leder till ökad måluppfyllelse. 

På Vänge skola strävar vi alltid efter en god arbetsmiljö. Umgängesklimatet mellan vuxna och elever kännetecknas av ett vårdat språk och trevligt bemötande. Tillsammans tar vi ansvar för god ordning och en ren, välkomnande skolmiljö.

Här finns Vänge skola

Uppdaterad: