Idrott, musik och slöjd

Idrott

Henrik Lindström

Idrottslärare Henrik Lindström

Textilslöjd

Monica Jansson

Textilslöjd Monica Jansson

Träslöjd

Rikard Snäll

Trä- och metallslöjd Rikard Snäll

Musiklärare åk 1-3

Görel Gustafsson

Musiklärare åk 4-6

Kent Westman

Uppdaterad: