Idrott, musik, slöjd och flex

Idrott

Henrik Lindström

Idrottslärare Henrik Lindström

Textilslöjd

Monica Jansson

Träslöjd

Rikard Snäll

Musiklärare åk 1-3

Görel Gustafsson

Musiklärare åk 4-6

Kent Westman

Lärare flex

Elin Engström

Uppdaterad: