Idrott, musik och slöjd

Idrott

Henrik Lindström

Idrottslärare Henrik Lindström

Musik

Elisabeth Westergren

Musiklärare Elisabeth Westergren

Textilslöjd

Monica Jansson

Textilslöjd Monica Jansson

Träslöjd

Rikard Snäll

Trä- och metallslöjd Rikard Snäll

Uppdaterad: