Fritids

Avdelning Akvariet

Åk F och 1

Avdelning Briggen

Åk 2 och 3

Fritids e-post

Vi har en e-post för fritids där vi tar emot frågor och funderingar. All information som rör vistelsetider och ändring av schema hänvisar vi till skola24 fritids.

Skola 24 Fritidshem

Fritidshem i Uppsala kommun använder Skola 24 för att vårdnadshavare smidigt ska kunna kommunicera information om sitt barns närvaro/frånvaro digitalt.

I Skola 24 fritidshem registrerar du ditt barns fritidsschema så att vi på skolan vet när ditt barn ska vara hos oss. I systemet kan du enkelt meddela tillfälliga ändringar direkt till personalen på fritids.

Logga in med Bank-ID på https://uppsala-sso.skola24.se

Manual för vårdnadshavare (PDF, 680 KB)

Ansvarig fritids

Johannes Wiest

Johannes Wiest

Fritidspersonal

Elin Danielsson

Fritidspersonal

Maria Holmgren

Fritidspersonal

Angelica Åhlin

Fritidspersonal

Eva Sundstén

Fritidspersonal

Martin Wiberg

Fritidspersonal

Samuel Johansson

Fritidspersonal

Hedda Westerstrand

Fritidspersonal

Tetan Söderlund Ekdal

Fritidspersonal

Iuliia Esen

Fritidspersonal

Yke Sevinga

Fritidspersonal

Liselotte Gustafsson

Uppdaterad: