Fritids

Fritidspersonal/stöd

Alexander Ajdert

Fritidspersonal/stöd

Elin Danielsson

Fritidspersonal/stöd

Elsie Elf

Barnskötare

Pi Fröjd

Fritidspersonal/stöd

Cim Hagström

Fritidspersonal/stöd

Anton Hallin

Fritidspersonal/stöd

Sabine Hildingsson

Fritidspersonal/stöd

Sofia Lundberg

Fritidspersonal/stöd

Rickard Mases

Fritidspersonal/stöd

Johanna Rydén

Fritidspedagog

Elisabeth Westergren

Fritidspersonal/stöd

Johannes Wiest
25 juli 2017