Fritids

Avdelning Björngrottan

Avdelning Akvariet

Avdelning Briggen

Ansvarig fritids

Johannes Wiest

Johannes Wiest

Fritidspersonal

Alexander Ajdert

Alexander Ajdert

Fritidspersonal

Elin Danielsson

Elin Danielsson

Fritidspersonal

Pi Fröjd

Fritidspersonal

Anton Hallin

Anton Hallin

Fritidspersonal

Sabine Hildingsson

Sabine Hildingsson

Fritidspedagog

Elisabeth Westergren

Elisabeth Westergren

Fritidspersonal

Maria Holmgren

Maria Holmgren

Åk1/Fritidspedagog

Elsa Lundström

Åk1/fritidspedagog Elsa Lundström

Fritidspersonal

Angelica Åhlin

Fritidspersonal

Jonas Julin

Uppdaterad: