Årskurs F-3

Förskollärare F-klass

Marie Franzén

Förskoleklass Marie Franzén

Förskollärare F-klass

Maggi Arvidsson

Förskoleklass Maggi Arvidsson

Klasslärare 1A

Lotta Delby Ahlsén

1A Lotta Delby

Klasslärare 1B

Cecilia Helenius

1B Cecilia Helenius

Klasslärare 2A

Eva-Britt Landin

1A Eva-Britt Landin

Klasslärare 2B

kent Westman

Klasslärare 2B

Klasslärare 3A

Eivor Persson

3A Eivor Persson

Klasslärare 3B

Katharina Dörenberg

3B Katharina Dörenberg

Uppdaterad: