Årskurs F-3

Förskollärare F-klass

Marie Franzén

Förskoleklass Marie Franzén

Förskollärare F-klass

My Lundin

Klasslärare 1A

Lotta Delby Ahlsén

1A Lotta Delby

Klasslärare 1B

Cecilia Helenius

1B Cecilia Helenius

Klasslärare 2A

Emma Geidnert

Emma Geidnert

Klasslärare 2B

Emeline Eldwinge

Emeline Eldwinge

Klasslärare 3A

Birgitta Lamberg Fröhammar

Klasslärare 3B

Mats Gustavsson

Mats Gustavsson

Uppdaterad: