Årskurs F-3

Förskollärare F-klass

Marie Franzén

Förskollärare F-klass

Maggi Arvidsson

Klasslärare 1A

Lotta Delby Ahlsén

Klasslärare 1B

Cecilia Helenius

Klasslärare 2A

Eva-Britt Landin

Klasslärare 2B

Rebecka Walther

Klasslärare 3A

Eivor Persson

Klasslärare 3B

Katharina Dörenberg
8 november 2018