Årskurs F-3

Förskollärare F-klass

Marie Franzén

Förskoleklass Marie Franzén

Förskollärare F-klass

Maggi Arvidsson

Förskoleklass Maggi Arvidsson

Förskollärare F-klass

Olga Tarvainen

ingen bild

Klasslärare 1A

Emma Geidnert

Emma Geidnert

Klasslärare 1B

Emeline Eldwinge

Emeline Eldwinge

Klasslärare 2A

Katharina Dörenberg

3B Katharina Dörenberg

Klasslärare 2B

Mats Gustavsson

Mats Gustavsson

Klasslärare 3A

Lotta Delby Ahlsén

1A Lotta Delby

Klasslärare 3B

Cecilia Helenius

1B Cecilia Helenius

Uppdaterad: