Årskurs F-3

Förskollärare F-klass

Marie Franzén

Förskoleklass Marie Franzén

Förskollärare F-klass

Maggi Arvidsson

Förskoleklass Maggi Arvidsson

Förskollärare F-klass

Olga Tarvainen

ingen bild

Klasslärare 1A

Emma Geidnert

Emma Geidnert

Klasslärare 1B

Emeline Eldwinge

Emeline Eldwinge

Klasslärare 2A

Eva-Britt Landin

Klasslärare 2B

Mats Gustavsson

Mats Gustavsson

Klasslärare 3A

Lotta Delby Ahlsén

1A Lotta Delby

Klasslärare 3B

Cecilia Helenius

1B Cecilia Helenius

Uppdaterad: