Årskurs F-3

Förskollärare F-klass

Marie Franzén

Förskollärare F-klass

My Lundin

Klasslärare 1A

Mats Gustavsson

Klasslärare 1B

Matilda Thollén

Klasslärare 2A

Lotta Delby Ahlsén

Klasslärare 2B

Cecilia Helenius

Klasslärare 3A

Emma Geidnert

Klasslärare 3B

Katharina Dörenberg

Uppdaterad: