Skolsköterska

Jag heter Maria Blomberg och är skolsköterska på Vänge skola. Jag finns på skolan måndagar, onsdagar och fredagar (ojämna veckor).

Hälsoundersökning i förskoleklass
Hälsodeklaration delas ut till föräldrar. Hälsobesök hos skolsköterskan som kontrollerar längd, vikt, syn samt hörsel. Samtal om inlärning, hälsa och livsstil erbjuds.

Hälsoundersökning i skolår 2
Hälsobesök hos skolsköterskan som kontrollerar längd och vikt samt syn vid behov. Samtal om inlärning, trivsel och kamrater erbjuds. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR 2) erbjuds.

Hälsoundersökning i skolår 4
Hälsobesök hos skolsköterskan som kontrollerar längd, vikt och rygg samt syn vid behov. Samtal om inlärning, hälsa och livsstil erbjuds.

HPV-vaccination
I skolår 5 erbjuds HPV-vaccination.

Övrig mottagningsverksamhet

Ni är välkomna att vid behov boka in tider för besök utöver basprogrammet.

 

Maria Blomberg

Tel.  018-727 81 27

E--post: maria.blomberg@uppsala.se

Uppdaterad: