Skolsköterska

Jag heter Maria Blomberg och är skolsköterska på Vänge skola. Jag finns på skolan måndagar, onsdagar och varannan fredag.

Hälsoundersökning i förskoleklass
Hälsodeklaration delas ut till föräldrar. Förskolläraren lämnar en rapport om barnets utveckling. Hälsobesök hos skolsköterskan som kontrollerar längd, vikt, syn samt hörsel. Samtal om inlärning, hälsa och livsstil erbjuds.

Hälsoundersökning i skolår 2
Hälsobesök hos skolsköterskan som kontrollerar längd och vikt samt syn vid behov. Samtal om inlärning, trivsel och kamrater erbjuds. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR 2) erbjuds.

Hälsoundersökning i skolår 4
Hälsobesök hos skolsköterskan som kontrollerar längd, vikt och rygg samt syn vid behov. Samtal om inlärning, hälsa och livsstil erbjuds.

HPV-vaccination
Flickor i skolår 5 erbjuds HPV-vaccination.

Övrig mottagningsverksamhet

Ni är välkomna att vid behov boka in tider för besök utöver basprogrammet.

 

Maria Blomberg

Skolsköterska Maria Blomberg

Tel.  018-727 81 27

E--post: maria.blomberg@uppsala.se

Uppdaterad: