Att åka buss från skolan

Att åka buss från skolan

Ibland vill en elev åka hem tillsammans med en kompis som åker buss. Den eleven behöver då ha ett färdbevis för att kunna göra det. Har eleven ett skolbusskort så går det bra att använda det även för den här resan. De busskort som Upplands Lokaltrafik skickar hem till skolskjutsberättigade elever ska vara uppmärkta med samma nummer som bussen har när man åker hem från skolan. Detta för att vi ska vara säkra på att alla elever kliver på rätt buss. Om eleven vill åka hem med en annan buss, till exempel följa med en kompis, behöver hen visa upp en lapp från föräldrarna så att bussvärden ser att det är ok att åka med en annan buss.

Om eleven inte är skolskjutsberättigad behöver föräldrarna i förväg ordna med en biljett. Skolan betalar inte dessa resor hem till kompisar. Skolan säljer inte heller färdbevis till eleverna. Det går inte att betala med kontanter på bussarna. Mer information om biljettsystemet finns på www.ul.se. För den ej skolskjutsberättigade eleven gäller även att det ska finnas en lapp från föräldrarna att visa upp för bussvärden så det blir tydligt att eleven får åka buss och vilken buss hen ska åka med.

Uppdaterad: