Skolpsykolog

Jag heter Gabriel Marklin och arbetar som skolpsykolog på Vänge skola, Järlåsa skola, Börje skola och Västra Stenhagenskolan.

Jag finns i Vänge varannan onsdag (jämna veckor) och fredagar. Ni kan nå mig på e-post eller telefon veckans alla dagar.

Som psykolog i skolan är mitt uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med elevernas utveckling i fokus. Jag träffar elever för stödjande samtal och gör utredningar och bedömningar vid frågor om inlärningssvårigheter. Jag erbjuder konsultation till föräldrar och handledning till skolans personal.

Jag deltar i skolans elevhälsoteam som träffas varannan onsdag.

Jag är också ibland med på elevhälsomöten.

Psykologer arbetar under hälso- och sjukvårdslagen och jag har tystnadsplikt. Allt direkt arbete med elever sker med vårdnadshavares medgivande.

Gabriel Marklin

Psykolog Gabriel Marklin

Tel. 018-727 81 26.

E-post: gabriel.marklin@uppsala.se

Uppdaterad: