Fritids

Välkommen till Vänge skolas fritidshem!

Vi har fritidsverksamhet på två avdelningar, Akvariet och Briggen, i två olika hus och har därför tillgång till många olika rum.  Vi har en stor fin skolgård med en varierande natur runt hörnet som skapar lust att leka. Vår jättefina fotbollsplan används flitigt på sommaren som på vintern, där den kan förvandlas till en underbar skridskoplan.

På fritids finns många olika aktiviteter såsom förberett pyssel, rita, måla, bygglek, pussel, pärla, utflykter, utelek, dans med mera.

Vårt fritidshem har cirka 170 barn inskrivna och är öppet 06.30 - 17.30. 

Utebandy skolgården 

Våra mål                           
Alla fritidshem i Uppsala kommun jobbar utifrån sex prioriterade arbetsområden, med utgångspunkt från läroplanen och Skolverkets allmänna råd. De sex arbetsområdena är: självkännedom, trygghet, ansvarstagande, respekt, delaktighet och framtidstro. Utifrån dessa sex punkter har vi på Vänge skola en lokal handlingsplan för fritids. Vi utvärderar vår verksamhet varje år, bland annat utifrån vår lokala handlingsplan och en enkät som barnen får svara på.

Våra aktiviteter                
- Lekoteket – Vårt leksaksförråd ute, där barnen hämtar ut och ansvarar för en leksak och sedan lämnar tillbaka.

- Fritidsgympa – erbjuds på onsdagar och fredagar 

- Musikfritids - På onsdagar erbjuds musikfritids för åk 2 och 3, på fredagar för F:or och 1:or.

- Läxläsning – En dag i veckan kan barnen välja på att göra sina läxor på fritids med en vuxen.

- Miniorer – Ett samarbete mellan skolan och kyrkan. En grupp barn som träffas och fikar och gör olika pyssel i kyrkans lokaler. (Intresseanmälan hos kyrkan)

- Kören – Ett samarbete mellan skolan och kyrkan. En grupp barn går till kyrkan och sjunger. (Intresseanmälan hos kyrkan)

- På vintern blir vår fotbollsplan en jättefin isbana som används flitigt av våra barn.

Pyssel fritids

En dag på fritids               
- 06:30 Öppnar vi på Briggen för alla barn.
- 07:30 Går barnen ut innan skolan börjar
- 08:10 Börjar skoldagen

(Skoldag 08:10 – 13:00 eller 14:20 )

- 13:00 eller 14:20 beroende på schema börjar eftermiddagsfritids
- 13:30 eller 13:50 äter Akvariet (F-åk1) mellis i matsalen
- 14:10 äter Briggen (åk2-3) mellis i matsalen
- 16:00 slår vi ihop avdelningarna och alla barn träffas på Briggen
- 17:30 stänger fritids

Skola 24 Fritidshem

Fritidshem i Uppsala kommun använder Skola 24 för att vårdnadshavare smidigt ska kunna kommunicera information om sitt barns närvaro/frånvaro digitalt.

I Skola 24 fritidshem registrerar du ditt barns fritidsschema så att vi på skolan vet när ditt barn ska vara hos oss. I systemet kan du enkelt meddela tillfälliga ändringar direkt till personalen på fritids.

Logga in med Bank-ID på https://uppsala-sso.skola24.se

Manual för vårdnadshavare

 

Uppdaterad: