Fritids

Välkommen till Vänge skolas fritidshem!

Vi har fritidsverksamhet på tre avdelningar, Akvariet, Björngrottan och Briggen, i två olika hus och har därför tillgång till många olika rum.  Vi har en stor fin skolgård med en varierande natur runt hörnet som skapar lust att leka. Vår jättefina fotbollsplan används flitigt på sommaren som på vintern, där den kan förvandlas till en underbar skridskoplan.

Rummen är anpassade för olika aktiviteter som att lyssna på musik, dansa till ”Just Dance” via projektorn, rita och måla, pyssla, träslöjd, bygglek och rörelse. Vårt fritidshem har cirka 170 barn inskrivna och är öppet 06.30 - 17.30. 

Utebandy skolgården 

Våra mål                           
Alla fritidshem i Uppsala kommun jobbar utifrån sex prioriterade arbetsområden, med utgångspunkt från läroplanen och Skolverkets allmänna råd. De sex arbetsområdena är: självkännedom, trygghet, ansvarstagande, respekt, delaktighet och framtidstro. Utifrån dessa sex punkter har vi på Vänge skola en lokal handlingsplan för fritids. Vi utvärderar vår verksamhet varje år, bland annat utifrån vår lokala handlingsplan och en enkät som barnen får svara på.

Våra aktiviteter                
- Lekoteket – Vårt leksaksförråd ute, där barnen hämtar ut och ansvarar för en leksak och sedan lämnar tillbaka.

- Fritidsgympa – Tre gånger i veckan får barnen välja på att vara i sporthallen med fritids. 

- Musikfritids - På onsdagar 15:00 – 15:50 är det musikfritids för 2:or och 3: or. På fredagar är det musikfritids för F:or och 1:or. Temat är "Öva för uppvisning" som avslutas med en uppvisning för de andra fritidsbarnen i slutet på terminen.

- Intressegrupper – För årskurs 2-3. Vi utgår från barnens önskemål. Till exempel fotbollsträning, Mine Craft, träslöjd, dans, pyssel/skapande, syslöjd.

- Veckans lek – En gemensam aktivitet/lek för alla barn på fotbollsplanen varje tisdag efter mellis.

- Läxläsning – En dag i veckan kan barnen välja på att göra sina läxor på fritids med en vuxen.

- Fritidsråd – Ett forum där barnen har möjlighet att kunna påverka sin verksamhet och dag hos oss.

- Miniorer – Ett samarbete mellan skola och kyrkan. En grupp barn som träffas och fikar och gör olika pyssel i kyrkans lokaler. (Intresseanmälan hos kyrkan)

- Kören – Ett samarbete mellan skolan och kyrkan. En grupp barn går till kyrkan och sjunger. (Intresseanmälan hos kyrkan)
- Gemensamma pysseldagar för hela fritids – olika stationer.

- På vintern blir vår fotbollsplan en jättefin isbana som används flitigt av våra barn.

En dag på fritids               
- 06:30 Öppnar vi på Briggen för alla barn.
- 07:00 Kommer en till personal och tar emot ute (alla barn går ut)
- 08:10 Börjar skoldagen

(Skoldag 08:10 – 13:00 eller 14:20 )

- 13:00 eller 14:20 beroende på schema börjar eftermiddagsfritids
- 13:40 eller 14:20 äter Akvariet mellis i matsalen
- 13:40 eller 14:20 äter Björngrottan mellis i matsalen
- 14:20 äter Briggen mellis i matsalen
- 16:00 – 16:30 Slår vi ihop avdelningarna och alla barn träffas på Briggen
- 17:30 Stänger fritids

Personal  

Björngrottan: Johannes, Elsa, Fayrouz

Akvariet: Benafsha, Pi, Anton, Elisabeth

Briggen: Elin, Angelica, Sabine, Maria, Alexander

Uppdaterad: