Fritids

Välkommen till Vänge skolas fritidshem!

Vi har fritidsverksamhet på två avdelningar, Akvariet och Briggen, i två olika hus och har därför tillgång till många olika rum.  Vi har en stor fin skolgård med en varierande natur runt hörnet som skapar lust att leka. Vår jättefina fotbollsplan används flitigt på sommaren som på vintern, där den kan förvandlas till en underbar skridskoplan.

Rummen är anpassade för olika aktiviteter som att lyssna på musik, dansa till ”Just Dance” via projektorn, rita och måla, pyssla, träslöjd, bygglek och rörelse. Vårt fritidshem har cirka 170 barn inskrivna och är öppet 06.30 - 17.30. 

Våra mål                           
Alla fritidshem i Uppsala kommun jobbar utifrån sex prioriterade arbetsområden, med utgångspunkt från läroplanen och Skolverkets allmänna råd.

De sex arbetsområdena är: självkännedom, trygghet, ansvarstagande, respekt, delaktighet och framtidstro.

Utifrån dessa sex punkter har vi på Vänge skola en lokal handlingsplan för fritids.

Vi utvärderar vår verksamhet varje år, bland annat utifrån vår lokala handlingsplan och en enkät som barnen får svara på.

Våra aktiviteter                
- Lekoteket – Vårt leksaksförråd ute, där barnen hämtar ut och ansvarar för en leksak och sedan lämnar tillbaka.

- Fritidsgympa – Tre gånger i veckan får barnen välja på att vara i sporthallen med fritids. 

- Musikfritids -

- Intressegrupper – För årskurs 2-3. Vi utgår från barnens önskemål. Till exempel fotbollsträning, Mine Craft, träslöjd, dans, pyssel/skapande, syslöjd.

- Veckans lek – En gemensam aktivitet/lek för alla barn på fotbollsplanen varje tisdag efter mellis.

- Läxläsning – En dag i veckan kan barnen välja på att göra sina läxor på fritids med en vuxen.

- VIP – Värdegrund i praktiken. En dag i veckan lägger vi fokus på vår värdegrund. Vi har ett årshjul som vi arbetar efter och har månadens ord. Olika aktiviter som boksamtal, ”fyra hörn”, lekar, skapande, skriva, rita.

- Fritidsråd – Ett forum där barnen har möjlighet att kunna påverka sin verksamhet och dag hos oss.

- Miniorer – Ett samarbete mellan skola och kyrkan. En grupp barn som träffas och fikar och gör olika pyssel i kyrkans lokaler. (Intresseanmälan hos kyrkan)

- Kören – Ett samarbete mellan skolan och kyrkan. En grupp barn går till kyrkan och sjunger. (Intresseanmälan hos kyrkan)
- Gemensamma pysseldagar för hela fritids – olika stationer.

- På vintern blir vår fotbollsplan en jättefin isbana som används flitigt av våra barn.

En dag på fritids               
- 06:30 Öppnar vi på Briggen för alla barn.
- 07:00 Kommer en till personal och tar emot ute (alla barn går ut)
- 08:10 Börjar skoldagen
(Skoldag 08:10 – 12:40 eller 14:20 )
- 12:40 eller 14:20 beroende på schema börjar eftermiddagsfritids
- 14:00 Akvariet äter mellis i matsalen
- 14:15 Briggen äter mellis i matsalen
- 16:00 – 16:30 Slår vi ihop avdelningarna och alla barn träffas på Briggen
- 17:30 Stänger fritids

Personal  

Akvariet: Elin, Alexander, Sofia, Pi och Elsie.

Briggen: Sabine, Johanna, Johannes, Elisabeth och Rikard.

Kontakta oss                                           
Akvariet – A-huset              072-709 76 90
Briggen – B-huset               072-709 76 88 

25 april 2017