Kontakt

Rektor

Jonas Olsson

Skoladministratör

Ida Undén

Vaktmästare

Håkan Eriksson

Vaktmästare Håkan Eriksson

Skolsköterska

Maria Blomberg

Skolpsykolog

Gabriel Marklin

Psykolog Gabriel Marklin

Skolkurator

Frida vastamäki

Kökschef Vänge

Hans Jacobsson

Besöksadress

Vänge skola
Lärarvägen
755 76 Vänge
Uppdaterad: