Kontakt

Rektor

Jonas Olsson

Jonas Olsson

Skoladministratör

Ida Undén

Skoladministratör Ida Undén

Vaktmästare

Håkan Eriksson

Vaktmästare Håkan Eriksson

Skolsköterska

Maria Blomberg

Skolsköterska Maria Blomberg

Skolpsykolog

Gabriel Marklin

Psykolog Gabriel Marklin

Skolkurator

Olivia Catolino

Olivia Catolino

Kökschef Vänge

Angelica Sigge

Angelica Sigge

Besöksadress

Vänge skola
Lärarvägen
755 76 Vänge
Uppdaterad: