Kontakt

Rektor

Markus Holgersson

Skoladministratör

Katarina Tornberg

Vaktmästare

Håkan Eriksson

Skolsköterska

Maria Blomberg

Skolpsykolog

Gabriel Marklin

Skolkurator

Josefin Sköld
25 juli 2017