Förskoleklass

Välkomna till förskoleklass i Vänge skola!

Vi erbjuder en lugn och trygg miljö med närhet till naturen.

I våra förskoleklasser arbetar utbildade och erfarna förskolelärare. De ansvarar för den pedagogiska verksamheten i förskoleklassen.

För att det ska bli en mjuk övergång från förskolan till skolan, använder vi oss av leken när vi lär oss. Den är ett verktyg när vi tränar språklig medvetenhet då vi arbetar utifrån ”Bornholmsmodellen”. Denna grund förbereder för läsinlärning. För att träna in matematiska begrepp används också leken, här arbetar vi utifrån ett material som heter ”Tänka, resonera och räkna i förskoleklass”.

Den egna leken är viktig där barnen tränar på att lyssna på varandras förslag och synpunkter och växelvis turas om att bestämma eller prata. Vi vill att barnen genom vårt värdegrundsarbete ska bli socialt tränade som att till exempel räcka upp handen, lyssna på andra och vänta på sin tur. Vi har en lektion i idrottshallen varje vecka och vi har minst ett lång utevistelse varje dag.

Förskoleklassen har en del samarbete med årskurs 1-3 främst med åk 3 där de har sina faddrar.

Skoldagen börjar kl. 08:10 och slutar kl. 13:00. Lunch serveras i skolans matsal. Skolans fritidshem är öppet mellan kl. 06:30-17:30.

De barn i förskoleklassen som åker skolskjuts följs till bussen av en lärare.

 

 

Uppdaterad: