Årskurs 4-6

Klasslärare 4A

Fredrik Vallerström

Klasslärare 4B

Mats Liljas

6A Mats Liljas

Klasslärare 5A

Henrik Tollgerdt

4A Henrik Tollgerdt

Klasslärare 5B

Birgitta Lamberg Fröhammar

4B Birgitta Lamberg Fröhammar

Klasslärare 6A

Görel Gustafsson

Klasslärare 6B

Anna-Lena Ekström

5B Anna_lena Ekström

Uppdaterad: