Årskurs 4-6

Klasslärare 5A

Fredrik Vallerström

Klasslärare 5B

Mats Liljas

Mats Liljas

Klasslärare 4A

Fredrika Wickléus

Fredrika Wickléus

Klasslärare 4B

Görel Gustafsson

Klasslärare 4B

Kent Westman

Kent Westman

Klasslärare 6A

Henrik Tollgerdt

4A Henrik Tollgerdt

Klasslärare 6B

Birgitta Lamberg Fröhammar

4B Birgitta Lamberg Fröhammar

Uppdaterad: