Årskurs 4-6

Klasslärare 4A

Henrik Tollgerdt

Klasslärare 4B

Birgitta Lamberg Fröhammar

Klasslärare 5A

Frida Gabot

Klasslärare 5B

Anna-Lena Ekström

Klasslärare 6A

Mats Liljas
8 november 2018