Årskurs 4-6

Klasslärare 4A

Mats Liljas

Klasslärare 4B

Fredrik Vallerström

Klasslärare 5A

Henrik Tollgerdt

Klasslärare 5B

Jenny Tegmyr

Klasslärare 6A

Birgitta Lamberg Fröhammar

Klasslärare 6B

Görel Gustafsson

Klasslärare 6B

Kent Westman

Uppdaterad: