Elevrådet

I elevrådet är alla klasser från år 1-6 representerade. Vi har regelbundna möten var annan vecka. Elevrådet utser en ordförande och en sekreterare som sitter i ett läsår. Vi följer en fast dagordning och skriver protokoll vid varje möte. Anna-Lena Ekström är vuxenrepresentant i elevrådet och deltar i alla möten.

Elevrådet tar emot frågor och förslag från klassråden. Det ansvarar för att frågorna och förslagen tas upp på alla klassråd och sammanställer sedan resultaten av diskussionerna och tar beslut.

Syftet med elevrådet är att låta eleverna ta ansvar i och driva för dem viktiga frågor. Vidare att eleverna får erfarenhet i hur demokratiska beslut fattas och hur ett möte hålls och genomförs.


Protokoll:
2017-08 (PDF, 780 KB)
2017-09-19 (PDF, 30 KB)
2017-10-12 (PDF, 39 KB)
2017-11-14 (PDF, 519 KB)
2017-11-28 (PDF, 728 KB)
2017-12-12 (PDF, 380 KB)
2018-01-23 (PDF, 352 KB)
2018-03-06 (PDF, 492 KB)
2018-05-15 (PDF, 29 KB)

2018-09-05 (PDF, 411 KB)
2018-10-17 (PDF, 33 KB)
2018-11-07 (PDF, 101 KB)

2018-12-05 (PDF, 533 KB)
2019-01-23 (PDF, 675 KB)
2019-02-06 (PDF, 408 KB)
2019-02-27 (PDF, 420 KB)

2019-03-13 (PDF, 456 KB)

2019-04-03 (PDF, 32 KB)
2019-04-24 (PDF, 43 KB)
2019-05-08 (PDF, 34 KB)

2019-09-03 (PDF, 526 KB)
2019-09-17 (PDF, 40 KB)
2019-10-01 (PDF, 34 KB)
2019-10-15 (PDF, 71 KB)
2019-11-05 (PDF, 56 KB)
2019-11-19 (PDF, 31 KB)
2019-12-05 (PDF, 378 KB)
2020-01-14 (PDF, 498 KB)
2020-01-28 (PDF, 705 KB)

Uppdaterad: