Värdegrunden

Höstlöv

Vår väg till framgång utgår från vårt värdegrundsarbete. Vi är en KiVa-skola och genom ett tydligt och strukturerat arbete läggs grunden till en lugn och trygg skola. Välmående, trygga elever är avgörande för goda skolprestationer. Vårt fokus på tydliga kunskapsmål, goda relationer och höga förväntningar leder till ökad måluppfyllelse.

Vår värdegrund

  • Vi visar respekt och är trevliga mot varandra. Ingen ska känna sig utanför
  • Vi använder ett vårdat språk
  • Vi är rädda om skolans och varandras saker
  • Vi gör vårt bästa och arbetar i lugn och ro

KiVa-skola

Vänge skola är en KiVa-skola. Att vara en KiVa-skola innebär att vi praktiserar ett utbildande förebyggande värdegrundsarbete mot mobbning. KiVa erbjuder evidensbaserade lösningar för skolmobbning och programmet grundar sig i att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen.

Programmet minskar förekomsten av mobbning, men leder också till positiva förändringar i antimobbningsattityder, empati och konstruktivt beteende hos åskådarna. KiVa ökar skoltrivsel, studiemotivation och även skolprestationer, samt minskar social ångest och negativa uppfattningar om klasskamraterna.

Läs mer om hur vi arbetar som KiVa-skola här (DOCX, 56 KB)

Handbok för föräldrar


Ordningregler Vänge skola

Våra ordningsregler i sin helhet (PDF, 77 KB)

Förväntansdokument Vänge skola (DOCX, 70 KB)

 

 

Uppdaterad: