Rektor

REKTOR HAR ORDET

Det är en stor förmån för mig att på Vänge skola arbeta som pedagogisk ledare och chef för personalen. Till Vänge skola är alla elever välkomna, vår gemensamma inriktning är inkludering. Vi skapar tillsammans en lugn och trygg skola med fokus på elevernas bästa. Med erfarenhet, kompetens och höga förväntningar ger vi eleverna de förutsättningar de behöver för att nå högt ställda mål och känna glädje i att utvecklas. Vi vill skapa framåtanda genom engagemang och delaktighet. På vår skola ska alla elever få lyckas och känna sig viktiga. Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vår väg till framgång sker också genom vårt värdegrundsarbete. Aktuell forskning att detta är en väg som leder till bättre kunskapsresultat. Att vara tydliga med kunskapsmålen samt att ha höga förväntningar på våra elever är också viktigt, något som också leder till hög måluppfyllelse. Vi vill också förbereda oss för framtiden  med ett digitalt sätt att arbeta som blir en än mer naturlig del i elevernas vardag och arbete. 

Jonas Olsson

 

Uppdaterad: