Skolskjutsar

Antagningsenheten beviljar resor mellan hem och skola. Mer information finns på Uppsala kommuns hemsida.

På UL:s hemsida finns information om de skolskjutsar som går till och från Vänge skola
 

Vänd dig till UL:s kundtjänst om du har synpunkter på en skolskjutsresa, www.ul.se, och sedan vidare till Kundservice – Kontakta oss. Man får då ett ärendenummer från UL där all information dokumenteras.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolskjutsar