Skolskjutsar

Antagningsenheten Skolskjuts

Antagningsenheten beviljar resor mellan hem och skola.

Villkoret för att få elevresa är att eleven:

...går i förskoleklass eller årskurs 1-3 och har minst två kilometer till skolan.
...går i årskurs 4-9 och har minst fyra kilometer till skolan.
...är folkbokförd i Uppsala kommun och går i skola i Uppsala kommun.

Mer information om elevresor hittar du på Uppsala kommuns hemsida.

Om du vill söka elevresa: Gå direkt till ansökan för skolskjuts!

Har du några frågor till Antagningsenheten Skolskjuts kan du e-posta UBF.Skolskjuts@uppsala.se

UL

Om ditt barns skolskjuts kommer sent eller uteblir rekommenderar vi er att felanmäla till UL:s kundtjänst på 0771 14 14 14 eller via UL:s webb

Ladda ner UL:s app för att följa eventuella störningar i trafiken. Läs mer om hur det fungerar här. (PDF, 296 KB)

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolskjutsar