Ändra vistelsetid på fritids

Maila till fritids!

 

Viktig information nu när kontaktböckerna är borta är att alla dagsändringar som gäller fritids behöver mailas in till fritids e-post vangefritids@skola.uppsala.se senast kl 09 på morgonen.

 

7 september 2018