Skolavslutning & planeringsdagar

Terminen går fort och vi närmar oss skolavslutning och sommar igen.

Den 10 juni är det skolavslutning på Vänge skola. Äntligen får vi ha en vanlig avslutning igen efter två års uppehåll. Planeringen är i full gång inför och vi längtar tills det är dags men än är det några skoldagar kvar.

Kommande planeringsdagar:

13-14 juni, då är fritids stängt.

8 augusti, då är fritids stängt.

18 maj 2022