Planeringsdagar 2019

Två dagar under vårterminen har fritids stängt för planeringsdagar

Fritids har planeringsdagar måndag den 7 januari och måndag den 17 juni 2019. Dessa datum är fritids stängt.

8 november 2018