Studiedag

25/9 Studiedag och Fritids stängt

Fredag den 25 september är det studiedag för skolan och planeringsdag för Fritids. Det innebär att eleverna har lov från skolan, och att Fritidshemmet är stängt.

17 september 2020