19 augusti slutar skoldagen kl 13.00

Första skoldagen på höstterminen är den 19 augusti och samtliga elever på skolan kommer att sluta skoldagen kl 13.00

Första skoldagen på höstterminen är den 19 augusti. Samtliga elever på skolan kommer att sluta skoldagen kl 13.00. Fritids är öppet som vanligt.

24 juni 2019