Flexibla gruppen

Under hösten 2019 startade vi vår flexibla undervisningsgrupp som vi kallar Flex. Flex är ett klassrum med ett intilliggande grupprum som är utformat för elever som behöver undervisning i ett mindre sammanhang eller med mer lärar-/vuxenstöd av olika anledningar. Här har vi högre personaltäthet än vad som kan erbjudas i klass. Idag arbetar en lärare och flertalet elevassistenter i flex.

På Vänge skola ska alla elever få lyckas. Elevens bästa är ständigt vårt fokus och vi tror att ett flexibelt förhållningssätt ger eleven möjlighet att utforma skolarbetet utifrån sitt eget individuella behov och därmed lyckas. I Flex arbetar eleven med avgränsade, tydliga arbetsuppgifter i kortare arbetspass. En elev kan behöva ha alla sina lektioner/ämnen i Flex eller bara några. Det här är något som vi kontinuerligt följer upp. Tanken med Flex är också att hjälpa eleven att på sikt återvända till klassrummet.

För att en elev ska få tillgång till Flex krävs ett beslut hos rektor. Eleven ska trots särskilda anpassningar bedömas ha behov av ett mindre och flexiblare sammanhang för sina studier.

Flex

Uppdaterad: