Kooperativt lärarande

Cooperative Learning – Samarbetsinlärning.

Ett prioriterat utvecklingsområde på Vänge skola är vårt arbete med Cooperative Learning.

Vad är Cooperative Learning?

Cooperative learning är en undervisningsstrategi där eleverna, samtidigt som de lär sig ämnesinnehåll, också lär sig sociala förmågor. I små grupper, var och en sammansatt av elever med olika förkunskaper och olika förmågor, arbetar eleverna mot gemensamma mål. Varje medlem i gruppen är ansvarig inte bara för sin egen del utan också för att hjälpa sina gruppmedlemmar att lära sig. Eleverna får verktyg för att kunna stödja och lyssna på varandra samt be varandra om hjälp. Cooperative Learning kan användas som verktyg för all undervisning, för alla åldrar och i alla ämnen.

 

Varför CL?

Cooperative Learning är en väldokumenterad och framgångsrik pedagogisk strategi. Rätt använd visar forskning på högre studieresultat, bättre social kompetens, ökad närvaro i skolan, ökat självförtroende och större motivation. Cooperative Learning skapar ett demokratiskt och inkluderande klassrum där varje elevs utveckling och lärande säkras.

Cooperative Learning fungerar både för elever med svårigheter i skolan och för dem som redan lyckas bra i skolan. Cooperative Learning skapar större tolerans för kamrater med en annan social eller etnisk bakgrund. Det ger en snabbare språkutveckling, bättre självförtroende och större glädje att gå i skolan.

“If you want to increase academic integration and achievement, give students friends.”
Johnson & Johnson 2009

 

Länkar

http://pedagog.malmo.se/theme_blog/kooperativt-larande/

Uppdaterad: