Skolskjuts nästa läsår

Nu är det dags att göra en ny ansökan om skolskjuts till nästa läsår för er som har barn som åker taxi eller har ett växelvis boende. Även de som vill ansöka om transport vid trafikfarlig skolväg ska göra detta nu. 

På Uppsala kommuns hemsida finns information om vilket regelverk som gäller och en ansökningsblankett:
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/
Antagningsenheten handlägger frågorna om skolskjuts. De har e-postadress:antagning.skolskjuts@uppsala.se.
Ansökan skall ha skickats in till Antagningsenheten senast den 31 mars för att hinna handläggas i tid till läsårsstart.

19 januari 2017