Fritids stängt för planering

Onsdag den 14 juni är fritids stängt då personalen har gemensam planeringsdag.
Även den 14-15 augusti är fritids stängt för planering och utbildning.

19 januari 2017