Kontakt

Rektor

Markus Holgersson

Skoladministratör

Katarina Tornberg

Vaktmästare

Håkan Eriksson

Skolsköterska

Monica Killander

Skolpsykolog

Gabriel Marklin

Skolkurator

Josefin Sköld
4 december 2015